Månad: februari 2015

Vad har astrofysikens svarta hål med juridisk tvistlösning att göra?

Tvistlösning

Under mina år som jurist har jag funderat mycket över hur vi hanterar och löser våra konflikter – mer eller mindre framgångsrikt. Jag är övertygad om att vårt traditionella rättssystem inte alltid är den bästa vägen för att hantera tvister