Månad: december 2015

Mycket att tjäna för chefer som arbetar aktivt med att förebygga och lösa konflikter

Utvecklingen inom svenskt näringsliv har medfört hårdare krav på effektivitet och lönsamhet. Det gäller de flesta svenska arbetsplatser, både inom privat och offentlig sektor. Som en följd av det, har även risken för att konflikter uppstår ökat.