Månad: februari 2016

Medling – att skapa utveckling ur en konflikt

Genom dialog kan en konflikt utvecklas till något konstruktivt. Medling sparar tid och pengar och är en beprövad metod för att kliva ur fastlåsta positioner och se nya möjligheter.