Månad: oktober 2016

Självledarskap ger bästa arbetsklimatet

Självledarskap

På de mest uppskattade arbetsplatserna är självledarskap ett viktigt begrepp. Det kräver frihet inom tydliga ramar: och en vilja att känna sig själv.