Månad: februari 2017

Fatta färre – men bättre – beslut

Fatta beslut

Multitasking gör att vi tappar hjärnkraft och fattar sämre beslut. Lösningen är faktiskt att fatta färre beslut, men om rätt saker.