HANDBOK I KONFLIKTHANTERING
för organisationskonsulter och personalspecialister
Thomas Jordan