Månad: juni 2017

Handbok i konflikthantering

Handbok i konflikthantering for organisationskonsulter och personalspecialister