Månad: januari 2018

I kölvattnet efter #metoo

Metoo

Spridningen av hashtaggen #metoo har visat hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är i hela samhället. Ta tillfället i akt och förbättra era handlingsplaner och rutiner. Arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar att förebygga kränkande särbehandling. Att ledningen tydligt markerar att