Månad: december 2018

Medkänsla får oss att tänka bättre

Handshake

När vi relaterar till andra människor blir vi inte bara mer öppna, dessutom tänker vi bättre. Detta till skillnad mot när vi uppfattar att vi är i ett hotfullt läge. Antingen vi väljer att fly, fäkta eller spela döda så