Månad: februari 2020

Svåra samtal

SVÅRA SAMTAL
Hur man pratar om det som betyder mest,
Douglas Stone, Bruce Patton, Shela Heen