Från grus i skon till infekterat skavsår. Konflikter uppstår inte plötsligt – de utvecklas över tid.

Du kan nog uppleva att en konflikt på arbetsplatsen bara dyker upp som en blixt från en klar himmel. Plötsligt finns den bara där och du undrar – hur blev det så här, var kom den ifrån? Men konflikter kommer inte helt plötsligt. Likt skavsåret börjar det med något mindre som skaver, och gör du inget åt det, eskalerar konflikten över tid genom olika stadier.

Konfliktförloppets fyra stadier

  • Det börjar med att det skaver lite. Något är annorlunda. Små antydningar, ändrat tonläge, några gliringar. Vissa irritationsmoment och störningar uppstår. Men kanske är det bara någon som vaknat på fel sida. Det går nog över.
  • Oftast inte, tvärtom så låser sig de inblandade gradvis i sina positioner och motsatsförhållandena blir tydligare. Argumenten hårdnar och intresset att lyssna minskar. Arbetsuppgifterna blir lidande. Men det är nog inte så farligt. Låt oss göra något trevligt istället.
  • Men situationen utvecklas till att bli allt annat än trevlig. Nu är det kamp. Det är vi mot dem, vardera sidan försöker samla anhängare utanför det egna lägret. Syndabockar utses, elakt skvaller sprids och starka känslor svallar. Allt fler blir inbladade och allt fler blir lidande. Men kanske löser det sig ändå, låt oss avvakta utvecklingen, eventuellt är det nog någon annan som borde ta tag i situationen.
  • Nu måste någon göra något! Det ställs krav från ledningen, externa intressenter klagar. Situationen är ohållbar och måste hanteras ­ – och det med besked och omedelbart! Kraftåtgärder vidtas och man omorganiserar, omplacerar, förtidspensionerar eller avskedar.

Har du konflikter på jobbet – eller i andra sammanhang? I vilket stadie befinner de sig idag? Ju längre tiden går desto svårare är det att hantera och bearbeta konflikter på ett konstruktivt sätt.

Tre av mina bästa råd

  1. Var lyhörd för tecken på tidiga störningar
  2. Lyft det direkt till dialog
  3. Låt samtliga inblandade få komma till tals

Så, ta av dig skon och töm ut gruset så fort du kan. Det försvinner sällan av sig själv.

 

LÄSVÄRT, HÖRVÄRT, SEVÄRT

SVÅRA SAMTAL
Hur man pratar om det som betyder mest,
Douglas Stone, Bruce Patton, Shela Heen

Läs mer här >

Handbok i konflikthantering for organisationskonsulter och personalspecialister

HANDBOK I KONFLIKTHANTERING
för organisationskonsulter och personalspecialister
Thomas Jordan

Läs mer här >