KONFLIKTHANTERING

När många viljor ska samverka

När människor arbetar tillsammans är det många viljor, personligheter och olikheter som ska enas.

Det är både vanligt och naturligt att det uppstår:

  • oenighet om hur arbetsuppgifter skall lösas
  • irritation över andras beteende
  • bristfällig kommunikation
  • allmänt ”gnissel” i samarbete

Många tycker det är obehagligt och blir stressade när dessa situationer uppstår. Om de får utvecklas på ett destruktivt sätt kan det få mycket negativa konsekvenser.

Lyft, lyssna och hitta lösningar
Vi är inte vana att lyfta och hantera meningsskiljaktigheter och oenigheter på ett öppet och konstruktivt sätt. Att stoppa huvudet i sanden är tyvärr en strategi som många väljer att tillämpa istället.

Att använda medling som metod för konflikthantering på arbetsplatsen har många fördelar. Den främjar samarbete och hjälper chefer och medarbetare att lyfta oenigheter till dialog och reda ut meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt och respektfullt sätt. Läs mer om medling >>

 

Det här gör MedlingsHuset

MedlingsHuset hjälper företag och organisationer att hantera konflikter och samarbetsproblem samt etablera effektiva arbetsstrukturer och goda arbetskulturer på arbetsplatsen.

Med en gedigen och bred kunskap och erfarenhet inom området erbjuder vi er specialanpassade helhetslösningar. Vi börjar med att kartlägga och analysera er aktuella situation. Därefter utvärderar vi och överväger tillsammans olika lämpliga åtgärder.

Utöver medlingssamtal mellan individer, grupper eller avdelningar kan det även handla om:

  • individuella samtal, handledning eller coachning
  • teamutveckling av arbetsgrupper, projektgrupper och ledningsgrupper
  • översyn av arbetsstrukturer och arbetsprocesser
  • tydligt ledarskap från ansvarig chef eller företagets ledning

Läs mer om:
medling – konflikthantering >>
teamutveckling >>
individuell ledarutveckling >>
kommunikationsträning >>