JURIDISKA TVISTER

Tid, pengar, relationer – medling istället för domstol

Många juridiska tvister blir tidskrävande och kostsamma. Oavsett om det gäller kommersiella eller familjerättsliga tvister blir det tungt och slitsamt för parterna.

Väl i domstolen positionerar sig parterna med sina ombud allt starkare i den egna uppfattningen och fokuserar på att undergräva motpartens argumentation. Processen avslutas ofta med att parterna överlämnar ansvaret och kontrollen över tvisten och hur den skall lösas till domstolen.

Öppen och konstruktiv dialog
Medling kan vara ett både tidsbesparande och kostnadseffektivt alternativ till domstolsprocesser. Parterna får möjlighet att ha en öppnare och mer flexibel dialog där de kan tala om fler aspekter av tvisten är enbart de juridiska.

Till skillnad mot att processa i domstol kan medling även vara stärkande för konfliktparternas relation. Under ledning av en tredje person kan de diskutera och gemensamt komma fram till acceptabla och hållbara lösningar. Läs mer om medling >>

 

Det här gör MedlingsHuset

Kommersiella tvister
MedlingsHuset erbjuder medling i kommersiella tvister till företag och organisationer. Har ni konflikt med leverantörer, kunder eller samarbetspartners och vill undvika dyra och tidskrävande domstolsförhandlingar kan medling vara ett tidsbesparande och kostnadseffektivt alternativ.

Vid kommersiella tvister utgår MedlingsHuset från CEDR:s medlingsmodell. CEDR – Centre for Effective Dispute Resolution – är ett välrenommerat Londonbaserat medlingsinstitut.

Familjerättsliga tvister
Elisabet Ohlsson från MedlingsHuset medlar även i familjerättsliga tvister på uppdrag av domstolar. I tvister som rör familjen kan medling många gånger vara ett effektivt och framgångsrikt alternativ till process i domstol.

Parterna får med hjälp av en tredje person möjlighet att på ett konstruktivt och respektfullt sätt, reda ut oenigheter samt diskutera och gemensamt komma fram till acceptabla lösningar.