MEDLINGSHUSET

Konstruktivt och respektfullt

MedlingsHuset utgångspunkt är att människor är resursfyllda individer som i grunden har förmågan att hantera konflikter på ett för alla parter acceptabelt och hållbart sätt.

När hanteringen brister beror det på att parterna saknar kunskap, insikt, konstruktiva metoder eller mod. MedlingsHuset vill bidra till att människor i större utsträckning lyfter oenigheter och löser meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt och respektfullt sätt.

MedlingsHuset utgår från Blekinge och är verksamt i stora delar av Sverige. MedlingsHuset ägs och drivs av Elisabet Ohlsson.

 

Elisabet Ohlsson

Elisabet har arbetat som affärsjurist i mer än tjugo år och har lång chefserfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet. Hon har en gedigen erfarenhet och kunskap om förhandling och tvister, om vad som driver affärer och vad som krävs för ett hållbart ledarskap.

Som beteendevetare har Elisabet en bred och djup kunskap om människors och gruppers beteenden och samspel. Om enskilda individers tankar, känslor och reaktioner samt gruppers processer, utveckling och dynamik.

Elisabet är nu verksam som medlare, konsult och utbildare inom områdena ledarskaps- och grupputveckling, facilitering och processledning samt kommunikation och konflikthantering.

Elisabet är prestigelös, relationsskapande och engagerar sig starkt i sina uppdrag.

Urval av tidigare anställningar

  • Chefsjurist, Telenor Sverige 2006 – 2008
  • Chefsjurist, Vodafone Sverige 2000 – 2006
  • Advokat, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå 1993 – 1996

Viktigaste utbildningar

  • Juristexamen, Lunds universitet
  • Beteendevetare, fil kand Sociologi, Lunds universitet
  • Certifierad coach, International Coach Federation
  • Utbildad och Ackrediterad medlare, CEDR London